Vergaderingen samengevat ter informatie aan de leden

Wil je meer weten of reageren op een onderwerp, stuur dan een mailtje naar info@doelewillem3.nl.

Wil je iets op de agenda van de vergadering zetten? Ook dat kun je voorstellen via het bovengenoemde e-mailadres.

Persoonlijk contact met één van de bestuursleden of vertrouwenscontactpersonen? Zie de info op de contactpagina.

Aanwezig: Tom, Luuk, Martien, Nikki, Ronald

Ingekomen

Luuk geeft aan dat hij de functie als secretaris niet langer wil uitoefenen. Hij is dit gaan doen als interim maar wordt er niet gelukkig van omdat deze functie niet past.

Tim Buitenhuis heeft een mail gestuurd vanuit de bond met een enquête over de mogelijkheden, inhoud en wensen bettreffende handboogclinics.

Annemarie Putters is tijden de Rayonvergadering benoemd tot A.I. voorzitter.

Anouk is tijdens de Rayonvergadering benoemd tot A.I. Secrtaris.

We kregen van Sarina van Dalen de complimenten over hoe ons bestuur functioneert en alles goed geregeld is in een voornamelijk jong bestuur.

Luuk heeft tijdens de Rayonvergadering aangegeven dat er met de meerjaren planning en met de meerjaren kalender rekening gehouden moet worden met de kampioenschappen. Dit zouden vrije weekenden moeten worden. De rest van de aanwezigen waren het ook met Luuk eens dat er minder wedstrijden in de kalander moeten, vooral minder in het zelfde weekend of dag.

Contributie wordt dit jaar verhoogd naar 68 euro, en niet naar 70,50 dit jaar krijgen we nog 2,50 euro korting. Dat komt er volgend jaar dus bij.

Er is een nieuwe vertrouwenscontactpersoon bij het Rayon, Jacquelien van Osch.

Johan Vissers heeft de de oproep gedaan aan de verenigingen om de rayons te organiseren.

Tijdens de Rayonvergadering werd gesproken over het opleiden van clubscheidsrechters binnen het rayon, met budget van het Rayon. Dit dient te worden aangevraagd bij de bond. Naar aanleiding van dit onderwerp kwam de discussie over de wedstrijdleiders. Hiervoor wordt op 8 januari een ‘opfris’ cursus georganiseerd voor alle verenigingen die een RK organiseren. Bij ons reist de vraag of er een jeugdig persoon van ons de cursus wedstrijdleider zou volgen?

Wolters advies verhuist.

Uitnodiging binnengekomen van Vintage wedstrijd die wordt gehouden op 27 januari.

Bond vraagt om goedkeuring van de Statuten. dit moet voor 2 december. Vorige peiling had één vereniging bezwaar. Een jurist heeft aangegeven dat het klopt maar de bond wil toch de mogelijkheid geven om te reageren.

Voor komend jaar op 7 april ligt al een familie clinic vast van ongeveer 35 personen.

Voor de NHB beker zijn weinig aanmeldingen. Compound is door naar de finale op 14 april. Recurve is door naar de halve finale op 7 januari.

Wij zijn prijswinnaar bij het van Ganzewinkel toernooi.

Zult toernooi staat voor 23 dec in de agenda. luuk stuurt nog een uitnodiging naar de leden.

Op verzoek van de bond heeft Luuk terug gekoppeld dat wij een DAB radio gebruiken. Dit i.v.m. BUMA rechten.

De moeder van Elise van Beers vroeg om een sleutel. Dit mag uitsluitend onder toezicht van ouders. Dit wordt opgenomen in het sleutelcontract.

We hebben een cheque ontvangen vanuit de Vriendeloterij van 5000,- euro. Dit hebben we te danken aan de opgave door Tom Tielemans voor Vereniging van de week.

Tom heeft bij de Rabobank een duurzaamheidssubsidie aangevraagd.

De BOSA voor de Zonnepanelen durven we dit jaar niet meer aan te vragen omdat het ‘potje’ zo goed als leeg is. Bovendien is volgend jaar de subsidie nog iets hoger.

Notulen vorige vergadering

Notulen van de vorige vergadering worden na enkele taalaanpassingen volgende vergadering goedgekeurd.

De notulen van de ingelaste ledenvergadering van 17 juni zijn getekend door notuliste Ivon Verstegen.

WBTR zijn we volop mee bezig en wordt vervolgd

Veilig sportklimaat

In de afgelopen periode is er één geen incidenten gemeld en afgehandeld.

Gebouw en onderhoud

De plafondplaten in de schiethal zijn grotendeels vervangen.

De zonnepanelen zijn geplaatst op 17 november en hebben al een aantal kWh opgeleverd.

Er moet weer een doedag georganiseerd worden. Dit doen we afspreken tussen kerst en nieuw, hierin moet de achterwand recht geslagen worden en moet houtwal aan de weg gesnoeid worden.

Voor de poetsploeg zijn er twee stookmomenten ingesteld op maandag. Dit voor enig comfort waarbij toch de kosten worden beperkt.

De P1-meter in de slimme meter is wegens defect vervangen.

Activiteiten afgelopen periode

We hebben weer een Lowlands gehad. Deze is goed verlopen.

Op 3 november hield één van onze leden een clinic. Op 18 november was er de buurtvereniging De Logt.

De opkomst van de Meijerij is goed bezocht.

Activiteiten komende periode

Van Exel toernooi wordt gehouden op 17 december.

RK Jeugd zouden wij wel willen organiseren.

Kerstbalverschieting is op 28 December en de Nieuwjaarsverschieting is op 4 januari.

Doedag wordt georganiseerd op 29 december.

Rondvraag

Martien kijkt na of de eerder uitgereikte VOG’s opnieuw moeten worden aangevraagd.

Facebook: Nikki vraagt wat er in de komende tijd zoal op facebook komt. Hierover zijn ideeën geopperd.

De Algemene Leden Vergadering is gepland op 27 Feb 2024.

Volgende vergadering op dinsdag 16 januari 2024

Aanwezig: Nikki, Martien, Ronald, Tom, Luuk

Ingekomen

Meierij kalender is binnen en wordt doorgestuurd door Luuk.

Anne-Marie Putters gaat stoppen als DC 25m1p. Er zijn al twee kandidaten.

Sarina van Daalen gaat stoppen als voorzitter Rayon 3.

De ingekomen bondsspeldjes moeten worden uitgereikt.

BUMA wil weten of wij muziek streamen. Luuk gaat er nog op reageren.

Chrisjan van Dijk heeft zijn lidmaatschap opgezegd.

Rabo Clubsupport heeft €. 210,83 opgebracht.

Notulen vorige vergadering zijn goedgekeurd

Automatische incasso

Martien heeft nagevraagd bij Rabo wat de kosten voor automatische incasso zijn. Er is een contract met Rabo nodig. Een batch kost 2,10 en daar komt de betaling bovenop à 13 cent. Na instemming van de ledenvergadering willen we de betalingen in kwartalen innen. Behalve de eerste keer wordt het een halfjaar.
Er wordt een voorstel en een overeenkomst opgemaakt voor de leden.

Clinics

Luuk wordt de contactpersoon voor de clinics. Alles via één persoon gaat de afspraken duidelijker maken. Martien werkt de formulieren uit.

165 jaar bestaan houden we in detail nog even voor onszelf

WBTR zijn we volop mee bezig en wordt vervolgd

Veilig sportklimaat heeft in de afgelopen periode geen incidenten gekend

Gebouw en onderhoud

Half november worden de zonnepanelen geplaatst.

Ronald doet zijn best om het logo op het gebouw zo snel mogelijk te maken.
De nieuwe letters boven de deur worden uitgevoerd in wit.

Tom heeft de doelpakken binnengerold. Deze moeten eerder worden opgeruimd. Om te drogen moet er iets dikker hout tussen.

Doedag binnenkort: platen voor de ramen, vooraf ramen wassen; folie achter de radiatoren; spullen van de fita opruimen.

Er is nog geen nieuws over vervangende plafondplaten.

Tussen Kerst en nieuw wal snoeien aan de wegzijde.

Er ligt waarschijnlijk energie subsidie in het verschiet van de gemeente. Overheidssubsidie energie is nog niet gelukt. Martien werkt er nog aan.

Activiteiten afgelopen periode

De EVM is goed verlopen. Scores zijn bijgehouden door Martien. Er waren minder deelnemers dan anders, waarschijnlijk door de vele wedstrijden elders.

Afgelopen twee clinics zijn goed verlopen. Dat doen we niet meer in hetzelfde weekend.

De nachtverschieting was niet druk maar gezellig.

Koningschieten afgelopen weekend was goed bezocht en heel gezellig. Complimenten van Annie dat de Doel vol zat.

Competitie is in volle gang.

Activiteiten komende periode

Op 29 oktober weer een Lowlands. Wordt allemaal geregeld door Bart Sterken.

Clinic op 4 november.

Van Exel toernooi op 17 december.

Rondvraag

We vragen weer de instandhoudingssubsidie aan bij de gemeente. Dat is een vast bedrag en een bedrag per jeugdschutter uit Boekel.

Volgende vergadering dinsdag 28 november 2023

Aanwezig: Nikki, Martien, Ronald, Tom, Luuk

Ingekomen

Gemeente Boekel stuurde onterecht een aanmaning evenementenvergunning. Na contact door Martien is dit opgelost.

Vooraankondiging RTC dag is binnen. Deze wordt ook persoonlijk gestuurd.

Aanvraag clinic KBO op 22 september. Goedgekeurd maar ze moeten dit voortaan eerder aanvragen.

Luuk stuurt info voor de actualisatie van de gemeentegids Boekel.

We gaan een belactie VriendenLoterij organiseren om inkomsten voor de vereniging te genereren. Organisatie Tom.

Luuk en Martien gaan zich bezig houden met bijhouden stroomverbruik met behulp van een groepenverklaring.

Notulen vorige vergadering zijn goedgekeurd

WBTR zijn we volop mee bezig en wordt vervolgd

Veilig sportklimaat heeft in de afgelopen periode geen incidenten gekend

Gebouw en onderhoud

Leila gaat meehelpen met ontwerp website en flyers maken voor wedstrijden.

Het dak is helemaal gereed en de facturen zijn betaald.

Asbestverwijderaar Belas spant zich in voor vervangende plafondplaten wegens waterschade vanwege het vervangen van het dak.

Ronald gaat ervoor zorgen dat de letters boven de deur van het gebouw worden vervangen. Ook het logo wordt vervangen. Alles voor een mooiere uitstraling.

De BOSA aanvraag door Sportstroom is ingetrokken. De vervanging van het dak valt onder een hoger subsidie percentage dan de voorgestelde opgave van Sportstroom.

De doedag wordt gepland op 9 september.

Activiteiten afgelopen periode

De 50Plus dag is goed verlopen ondanks het gesneuvelde beeldscherm van de digitale klok.

De Veldwedstrijd is goed verlopen. Dat geldt ook voor het opbouwen en afbreken. Sven heeft een lampje gesneuveld gerepareerd wat een bos bloemen van de motorcross vereniging opleverde. Ook mochten we veel complimenten ontvangen voor het terrein en het parcours.

Activiteiten komende periode

Baanindeling EVM wordt gemaakt door Luuk. Hij zal zaterdag en zondag niet aanwezig zijn.

Competitie begint. Beeldscherm moet worden vervangen voor die tijd.

Diverse clinics worden verschoten.

Al heel snel staat de nacht weer voor de deur.

Uitnodiging maken voor het Koningschieten op 8 oktober.

Uitje/ jubileum

We denken nog na. Misschien een open dag met aansluitend feestavond voor de Leden.

Rondvraag

Volgende vergadering dinsdag 10 oktober 2023 om 20:00 uur.

Aanwezig: Nikki, Martien, Ronald, Tom, Luuk

Ingekomen

Betalingsachterstand bij de nieuwe leverancier ABInBev. De facturen kwamen niet binnen bij info zoals besproken.

Tom heeft een afspraak gemaakt met de VriendenLoterij om te bekijken of een actie iets voor ons kan opleveren.

Zoals voorgaande jaren wordt ons weer gevraagd mee te doen met de clinic voor de schooljeugd in Boekel.

Tegelhandel van der Rijt vraagt info over hun sponsoring van het bord.

Buurtfeest Schafratstraat 23 september moet nog in de agenda.

Martien meende van de UBO-opgave af te zijn. Mollie Payments wil ook een opgave.

Vaibr telefoon en TV abonnement stopt per 1-6.

Notulen

Notulen vorige vergadering zijn goedgekeurd.

Notulen 14 maart moeten nog worden geprint.

WBTR zijn we volop mee bezig en wordt vervolgd.

Veilig sportklimaat heeft in de afgelopen periode geen incidenten gekend.

Gebouw en onderhoud.

Er zit een nieuw dak op het gebouw. De plafondplaten hebben waterschade opgelopen. Tom gaat met Belas en Wijdeven aan tafel om een oplossing te zoeken.

We moeten de oude doelpakken opruimen.

Na contact met Belas en Wijdeven gaan we een klusdag plannen.

Met barpersoneel een keer de werkwijze bespreken. Ronald en Max nodigen we uit om te zien of het iets voor hen is.

Martien heeft een begroting gemaakt voor de komende periode. Totdat we subsidies ontvangen en omzet verdienen van evenementen even financieel pas op de plaats.

Subsidies gemeente zijn aangevraagd maar nog geen reactie gehad.

Ronald stelt voor om het logo op de voorgevel van het nieuwe dak te plaatsen.

Activiteiten afgelopen periode

De afgelopen twee weekenden van de NK en BK individueel en teams zijn uitstekend verlopen en heeft ons mooie inkomsten opgeleverd.

De week ervoor is de Jachtvereniging geweest voor een clinic. Goed verlopen.

Activiteiten komende periode

Op 1 juli hebben we de 50Plus dag. Luuk geeft het aantal deelnemers nog door aan het bestuur.

Luuk neemt contact op met Ineke voor de catering.

Clinic op 8 juli van 14 tot 17 uur zijn drie vrijwilligers nodig.

Op 22 en 23 juli vindt de Veld plaats.

Eind augustus is nog de EVM.

Uitje/jubileum denken we nog over na

Rondvraag

Foto’s NK en BK stuurt Nikki door naar Martien.

Martien maakt een bericht voor de Bi-Bui.

Notulen Rayonvergadering zijn rondgestuurd. Belangrijke punten:
Contributieverhoging vanuit de bond. Daarom willen we kijken naar automatische incasso.
Nadenken of we proefschutters kleine vergoedingen vragen voor het proefschieten. Tom vraagt Martien een voorstel te geven voor de volgende ALV.

Ronald gaat voortaan zorgen voor de vereniging tenues.

Volgende vergadering 15 augustus 2023

Op donderdagavond 2 maart hebben we weer onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden.
Dit jaar zijn we met een heel groot aantal leden aanwezig voor de vergadering. Leden die zich afmelden geven hun volmacht om te stemmen.

Ingekomen stukken en mededelingen

Wedstrijdresultaten van invallers invullen op Mijn Handboogsport gaat nog niet altijd goed..

Tom geeft aan dat het verduurzamingsbeleid door de gemeente Boekel op de lange baan wordt geschoven.

De komende vijf jaren hebben we een overeenkomst met een nieuwe leverancier voor de drank, Vrumona.
Zij bieden voordelig een nieuwe koeling aan in plaats van de drie losse apparaten onder de bar.

Jaarverslag secretaris

Met het Jaarverslag van de secretaris is iets mis gegaan met het versturen. Deze zal nog worden nagestuurd en eventuele reacties worden alsnog verwerkt.

Verslag penningmeester, verslag kascommissie en begroting 2023

Het verslag van de penningmeester is gepresenteerd in een PowerPoint overzicht.
Een disclaimer wegens de hoge werkdruk. Er kunnen nog details wijzigen in de toekenning van de rubrieken baropbrengst en inschrijvingen.
Een en ander wordt nog verantwoord aan de Kascommissie.
Ook wordt dan de financiële begroting gedeeld met de leden.

Verkiezing kascommissie

De kascommissie wordt volgend jaar opgevolgd door een nieuwe voorzitter. De heren Willem Trienekens en Peter van der Wijst. Reserve zijn dan Wil Nijssen en Bart van Lankveld.

Veilig sportklimaat

Voor een veilig sportklimaat hebben wij binnen onze vereniging twee vertrouwenscontactpersonen, Sander van de Laar en Sharon Tielemans.

Afgelopen jaar hebben zich twee incidenten voorgedaan. Deze zijn in bijzijn van bestuur met betrokkenen besproken en naar tevredenheid afgehandeld.

Bestuursverkiezing en bijzondere verkiezing

Wendy is aftredend en niet herkiesbaar; zij gaat zich focussen op wedstrijden
Martien Dekkers is herkozen als bestuurslid
Nikki Jilesen is gekozen in het bestuur; zij liep al even stage
Ronald Brans is gekozen in het bestuur.

Joost van Haandel is unaniem gekozen tot erelid van onze vereniging.

Gebouw en onderhoud

Een deel van de dakplaten voor het verenigingsgebouw liggen al een tijdje klaar op de parkeerplaats. Op maandag 20 maart gaat dan ook letterlijk “het dak eraf”. Eerst asbest verwijderen en op de donderdag en vrijdag nieuw dak leggen.
Bij slecht weer schuift de planning op. We zullen dat zo goed mogelijk communiceren.
Vanwege veiligheid mag tijdens de werkzaamheden niemand op het terrein komen, ook niet om te schieten op het veld!

Het TV abonnement wordt opgezegd. Dit levert een flinke besparing op.
Uitzendingen kunnen worden bekeken via bijvoorbeeld een Chromecast.
Er wordt een radio aangeschaft om zonder TV muziek aan te kunnen zetten.

In- en om het gebouw wordt komende tijd nog energie slurpende verlichting vervangen door LED.

Activiteiten en wedstrijden komend jaar

Op zaterdag 11 maart is er weer de NL Doet dag.
Op die dag gaan we ons richten op radiator isolatie en op het vernieuwen van de buitenpakken en verlichting. Nieuwe pakken aanschaffen is erg duur. We gaan kijken wat we eventueel zelf kunnen maken.
Ook de trainingspak voor de jeugd binnen wordt vervangen.

Clinic ook op zaterdag 11 maart. Voor later in het jaar zijn er nog enkele meer aangekondigd.
Paasverschieting op eerste Paasdag;
Binnen-buiten op 15 en 16 april. Zie voor het overzicht “Evenementen in 2023“.
Ook hebben we bij de bond aangegeven dat wij ons weer openstellen voor het NK 25m 1pijl. Hier hebben we nog geen reactie op gehad.

Evaluatie Koningschieten

Afgelopen jaar hebben we het Koningschieten in twee groepen verdeeld; recurve en compound apart.
We hebben de vergadering gevraagd over hun mening. Met 24 stemmen voor en 5 tegen wordt besloten om als één groep te strijden voor één koning of koningin.
Tom benadrukt nogmaals dat we er samen een gezellige dag van maken. Dat is uiteraard het aller belangrijkste!

Rondvraag

Annie is gestopt met poetsen maar merkt op dat de vele bekers op de bar een stofnest zijn. Ze stelt voor om die op te ruimen.

Joop vraagt zich af hoe het is met de vorig jaar voorgestelde vrijwilligersavond. Joop, Karin en Peter gaan die organiseren. Info volgt.

Aanwezig: Nikki, Tom, Martien, Wendy, Luuk, Hugo (Later)

Ingekomen

De factuur van de Bond voor de contributie is binnen.

We zijn uitgenodigd voor een thema avond “schuldenvrij” in de Nia Domo. Tom en Martien gaan.

Voor 18 november is er al een clinic gereserveerd voor een buurtvereniging.

Het verduurzamingstraject van Sportstroom is in gang gezet. Tom heeft een afspraak op 3 februari.

Tom heeft enkele bordsponsors afgesproken en het Heineken contract gaat hij bespreken. 

Op 24 januari hebben Tom en Martien een gesprek met de wethouder en de beleidsmedewerker om “terug te kijken op 2022 en de blik vooruit naar 2023”.

Voor de aangevraagde statiegeld actie bij Plus is Tom jammer genoeg niet ingeloot.

Wendy constateert dat de werking van ‘Mijn Handboogsport” nog niet goed bekend is bij de leden en meer informatie nodig heeft.

Hugo heeft vanwege drukke werkzaamheden geen mogelijkheid om een functie in het bestuur te vervullen. Hij wil wel ondersteunen bij technische onderwerpen.

Jaarvergadering

De uitnodiging voor de jaarvergadering op 2 maart gaat de deur uit. We zijn dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden. Specifiek voor de functie van secretaris en mensen met administratieve ervaring.

De contributie en barprijzen blijven gelijk wat het bestuur betreft.

WBTR

 Even gesproken over de WBTR. Misschien kunnen we al onderwerpen voorleggen aan de komende jaarvergadering.

Veilig sportklimaat

In de afgelopen periode zijn er geen incidenten gemeld betreffende Veilig Sportklimaat.

Gebouw en onderhoud

Een deel van de dakplaten is al geleverd. In week 12 beginnen de werkzaamheden.

We willen verder werken aan verduurzaming. Koeling, lampen. Boven de doelen zijn de lampen al vervangen.

Onderzoek naar zonnepanelen gaan Luuk en Hugo op zich nemen.

De stroomaansluiting is door Enexis verlaagd naar 3x 25 Amp. Dat scheelt honderden euro’s in vaste kosten.

 Bij overstap van energieleverancier is er geen inzicht meer in historisch verbruik. Martien zorgt voor een eigen meter aan de slimme meter om inzicht te kunnen houden.

Activiteiten afgelopen periode

Van Exel toernooi is goed verlopen. Minder jeugd omdat op deze dag ook een competitie plaats vindt.

De Nieuwjaarsverschieting is druk bezocht en de 25m1pijl is weer gestart.

De laatste clinic is goed verlopen en meteen weer besteld voor eind van het jaar.

Activiteiten komende jaren

Jaarvergadering, binnen-buiten, paasverschieting, RK individueel en teams en een clinic in maart.

Rondvraag

Nikki vraagt een toelichting op de mailafhandeling.

Volgende vergadering

Bestuursverandering op 14 maart 2023 om 20.00 uur.

Wil je ons helpen met een donatie