Huishoudelijk Reglement

De vereniging hanteert regels en bepalingen voor zowel leden als bestuur, donateurs en vrijwilligers.

Op 1 augustus 1859 is de Vereniging van handboogschutters Doele Willem III opgericht en dat is vastgelegd in een akte. Deze akte bevat de statuten. In de statuten is beschreven dat wij een vereniging zijn en ingeschreven in de Kamer van Koophandel. Verder is vastgelegd dat er een bestuur is en een algemene vergadering die samen beslissen over de vereniging.

De laatste wijziging van de statuten was op 16 november 1995 en ligt bij de notaris.

Voor de dagelijkse gang van zaken is een Huishoudelijk Reglement opgesteld. Wijzigingen worden goedgekeurd door de algemene ledenvergadering. Dat komt meestal aan de orde in de jaarvergadering maar kan ook tussentijds in een extra ledenvergadering. Het volledige reglement hieronder als PDF.

In de vergadering van 10 juni 2021 zijn een paar wijzigingen goedgekeurd door de leden. De belangrijkste is de bijlage “Veilig sporten”, verder op deze pagina.

Bijlage Huishoudelijk Reglement

Bijlage zoals genoemd in artikel 122 – VEILIG SPORTKLIMAAT

Wil je ons helpen met een donatie