NOC NSF samen naar een veiliger sportklimaat

Spelregels voor een veilige sportomgeving

Het plezierig en sociaal veilig beoefenen van de handboogsport begint met respectvol omgaan met elkaar. Door je aan deze simpele spelregels te houden bij het sporten, draag je bij aan het onbezorgd handboogsporten voor iedereen. Bijna altijd genieten we volop van onze mooie sport, maar het kan ooit een keer misgaan en is er bedoeld of onbedoeld sprake van grensoverschrijdend gedrag zoals agressie, pesten en zelfs seksuele intimidatie. Dit leidt dan niet alleen tot sociale onveiligheid, maar soms ook tot overlast en beschadiging van sporters.

Naast de reglementen die gelden voor alle handboogsport activiteiten van de Nederlandse Handboog Bond, hebben we als vereniging ook een paar spelregels opgesteld die beschrijven hoe we met elkaar en onze sportomgeving willen omgaan. Op deze manier creëren we een sociaal veilige handboogsport-omgeving waarin iedereen zich thuis voelt.

Grensoverschrijdend gedrag

De handboogsport is geweldig, of je nu op de vereniging gaat of een van de wedstrijden in Nederland. Meestal doe je dit niet alleen. Je komt op de verenigingen andere leden tegen, je gaat samen naar een wedstrijd of je bent met veel sporters op een wedstrijdveld. Alle disciplines leveren op hun eigen manier prachtige momenten op en gaan gepaard met plezier, maar ook met afzien, doorzetten en een zekere dosis fanatisme. Helaas kunnen die mooie emoties die bij de handboogsport horen, ook doorschieten naar onsportief of ongewenst gedrag. Denk aan sporters die ongevraagd aan je materiaal komen, je storen tijdens het schieten, bemoeizuchtige ouder, of een iemand die je net iets te lang knuffelt na een behaalde prestatie. Maar ook pesten, discriminatie, geweld, overmatig drankgebruik, drugs vallen onder grensoverschrijdend gedrag.

Doele Willem III vindt het belangrijk dat elke handboogsporter zich veilig en goed voelt op de vereniging, in de sport en vooral zichzelf kan zijn. Wij zijn een vereniging waarin (sport)plezier en gezelligheid centraal staat: er is geen ruimte voor agressie, intimidatie, misbruik, of ander grensoverschrijdend gedrag.

Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Een VOG staat ook wel bekend als een bewijs van goed gedrag. Een VOG is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van die persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld het werken met minderjarigen bij een sportvereniging. Het hebben van een VOG is een voorwaarde voor het uitvoeren van alle sport kaderfuncties binnen Doele Willem III. Vrijwilligers verplichten een VOG te tonen is één van de maatregelen die we kunnen nemen om de kans op grensoverschrijdend gedrag binnen de vereniging te verkleinen. Het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan, een functie bij de vereniging kunnen uitoefenen. Het biedt geen garanties, maar op deze wijze laat je wel zien dat je de veiligheid van je leden, vrijwilligers en bezoekers serieus neemt.

Vertrouwenscontactpersonen (VCP) bij Doele Willem III

Als je te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag, dan kan dat veel emoties en vragen oproepen. Ook als je er niet zelf het slachtoffer van bent, maar het ziet gebeuren. Direct signaleren en het in de openbaarheid brengen van grensoverschrijdend gedrag kan herhaling of het verergeren van de situatie voorkomen. Het is belangrijk dat je er niet alleen mee blijft rondlopen. De vertrouwenscontactpersonen (VCP) zijn binnen Doele Willem III het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over, of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag, en daarover met iemand wil praten. Ze bieden een luisterend oor en verwijzen door naar geschikte hulp. De vertrouwenscontactpersoon is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen en behandelt de gesprekken vertrouwelijk.

Mevrouw Sharon Tielemans-Ewalts (VCP)

Vertrouwenscontactpersoon

Mevrouw Sharon Tielemans-Ewalts

De heer Sander van de Laar (VCP)

Vertrouwenscontactpersoon

De heer Sander van de Laar

De afspraken die je op deze pagina hebt gelezen, liggen vast in ons reglement. Vanuit het menu “Regels” lees je meer over het Huishoudelijk Reglement en de “Bijlage Veilig sporten”.

Wil je ons helpen met een donatie