Algemene ledenvergadering 2021

Ber ALV 2021 Online

Dit is het beeld dat één van onze leden zag vanuit thuis. Dit jaar was het namelijk ook mogelijk om online mee te vergaderen.

Eindelijk konden we onze jaarlijkse ledenvergadering door laten gaan.
Vanwege de coronamaatregelen was het niet eerder mogelijk om bij elkaar te komen op de Doel. De meeste van onze leden geven namelijk de voorkeur aan een bijeenkomst waarbij we fysiek aanwezig kunnen zijn. Het persoonlijke contact is heel belangrijk.

Jubilarissen

De laatste huldiging dateert alweer van eind 2019 tijdens het van Exel toernooi.
De voorzitter had een flinke lijst. Alle jubilarissen werden in het zonnetje gezet vanwege hun lidmaatschap bij Doele Willem III.
De jubilarissen bereikten hun mijlpaal al in het vorig jaar!

  • De heer Willem Trienekens – 65 jaar lid
  • De heer Hugo Albers – 25 jaar lid
  • De heer Bart van Lankveld – 25 jaar lid
  • Mevrouw Annie Janssen – 25 jaar lid
  • De heer Hans Pennings – 25 jaar lid
    Vanwege zijn zeer slechte gezondheid kon Hans niet aanwezig zijn.
    Het aandenken en de wenskaart werden de volgende dag overhandigd.

Voorzitter Freddy van den Hoogen meende met terugwerkende kracht de eerdere jubilarissen in zijn periode nog een aandenken te willen geven. Hiermee zet hij de traditie voort.
Het betrof de volgende leden: mevrouw Karin van Berlo en de heren Joop Verstegen, Peter van der Wijst, Tom Tielemans en Koos Janssen.

Na afloop van het Koningsschieten later dit jaar, vinden de huldigingen 2021 plaats.

Huishoudelijk Reglement

Aanpassingen aan het Huishoudelijk Reglement werden unaniem goedgekeurd na een wijziging van een oplettend verenigingslid.
Het werkgroepje Veilig Sporten heeft namelijk een bijlage opgenomen in het reglement. Met de nieuwe versie spreken wij ons uit tegen grensoverschrijdend gedrag. De voorzitter heeft tijdens de vergadering de onderwerping tuchtrecht ondertekend als bevestiging dat wij de gedragscode serieus nemen.

Wil je ons helpen met een donatie