Koningsschieten en jubilarissen 2022

Koningsschieten IMG-20221009-WA0164

Op zondag 9 oktober hebben onze leden weer gestreden tijdens het jaarlijkse Koningsschieten.

Een bijzondere start van de dag. Vooraf werd nog een superkorte Algemene Ledenvergadering belegd. Voor de verduurzaming van het gebouw wilde het bestuur nog de goedkeuring van de leden vragen om de benodigde financiële middelen in te zetten.

Andere jaren hebben de recurve schutters en compound schutters altijd samen geschoten voor de titel. Dit jaar hebben we het iets anders aangepakt en hebben we uiteindelijk een Recurve Koning en een Compound Koning!

Volgens traditie werden voor de middag 25 pijlen geschoten, vooraf gegaan door 5 proefpijlen. Na de pauze weer 25 pijlen na 1 proefpijl. Volgende stap in de strijd is 10 pijlen naschieten en 5 pijlen afkampen.

Bij de compound schutters was er een spannende strijd tussen Henk Vogels, Wouter Vogels en Luuk Verstegen. Hierbij mochten Wouter en Luuk door naar de finale waarbij Wouter als sterkste uit de strijd is gekomen. Hij is daarmee de nieuwe Koning Compound geworden.

Bij de recurve schutters ging de strijd tussen Emiel van den Broek, Nikki Jilesen en Wendy van der Zanden. Emiel moest het afgeven in de halve finale en Wendy en Nikki mochten door naar de finale. In de recurve eindstrijd haalde Wendy de meeste punten en was daarmee de winnares. Wendy kreeg de titel Koning(in) Recurve.

Jordy Verhofstad verwierf de titel Prins en zijn broertje Guus Verhofstad heeft de titel Page verdiend.

SleutelhangersDe winnaars pronken hierboven met de beker en de schilden die horen bij de titel. 

De versierselen van de verenigingen worden weer opgeborgen. Daarom meende het bestuur een permanent aandenken te willen geven in de vorm van een sleutelhanger met geborduurde opdruk.

Uitslag Koningsschieten 2022

Uitslagen Koningsschieten 2022

Uitslagen van het Koningsschieten op zondag 9 oktober

Jubilarissen

Tegen de middag arriveren de twee families op de Doel. De jubilarissen met hun echtgenotes en de kinderen met partner en kleinkinderen van de jubilarissen. Op deze dag worden Theo Zomers en Hans de Wit in het zonnetje gezet omdat ze 50 jaar lid zijn van de Nederlandse Handboog Bond.

Ere-lid van onze vereniging, de heer Willem Trienekens vraagt de aandacht voor de beide jubilarissen.
Theo en Hans werden beiden ingeschreven bij de Bond op 7 januari 1972.

Enkele bijzonderheden over Theo Zomers:

Als elfjarige begonnen bij Concordia Erp van waaruit hij in 1990 een overstap maakte naar Doele Willem III. Al 32 jaar geleden!
Theo heeft zich lange tijd ingezet als bestuurder. Na een termijn van ongeveer 15 jaar heeft hij begin 2022 het secretariaat overgedragen aan zijn opvolger.

Theo was altijd zeer trouw aan zijn taakopdracht: uit doorgaans wel ingerichte bronnen werd vernomen dat hij altijd tot in detail alles controleerde. Dat is toch de beste houding als je zaken goed wilt regelen!

Bijzonderheden over Hans de Wit:

Van de 50 jaren lidmaatschap NHB was Hans daarvan 48 jaren lid van Doele Willem III. Hij begon in 1972 bij De Batavieren Uden en bleef daar tot 1974.

In de jaren ’90 is Hans de vaste barbeheerder geworden nadat hij volop heeft meegeholpen aan de bouw van ons “Doelendonk”.

Hans was tot voor kort eigenlijk altijd aanwezig.
Met de sportieve resultaten wilde het niet altijd vlotten. Maar toch. Na het schieten kwamen de meeste sporters punten te kort. Hans snapte dat niet, hij had altijd punten over!
Deze uitspraak van Hans is ons altijd bij gebleven.

Tijdens zijn bardienst deed hij ook vaak aan klantenbinding. Zijn vaste afsluiting van een gezellige trainingsavond: “Kom, we nemen er nog één van Willem!”, waarop de nog aanwezige gasten een gratis consumptie kregen.

De heer Willem Trienekens feliciteerde Hans en Theo vanuit de Bond. Daarbij hoorde voor ieder een oorkonde en de jubilarissen kregen het speldje voor langdurig lidmaatschap opgespeld.

Onze voorzitter Tom Tielemans feliciteerde  tot slot de jubilarissen en overhandigde bloemen en een gegraveerde flesopener vanwege hun jubileum en langdurig lidmaatschap.

Eigenlijk was er nog een jubilaris. Gerard Maas wordt gehuldigd voor 25 jaar lidmaatschap tijdens het Van Exel toernooi.

Bloemen voor Joost van Haandel

Aan het einde van de dag kreeg Joost nog bloemen uit handen van de voorzitter, zomaar omdat hij het waard is.
Voor degenen die nog bleven voor het eten, smakelijk!

Wil je ons helpen met een donatie